C

aribu

Een plek voor kinderen, jongeren en hun ouders

Caribu is afgeleid van Karibu, wat "welkom" betekent in het Swahili.

De deur van onze praktijk staat open voor alle kinderen en jongeren die het even moeilijk hebben. We willen hen met veel zorg (Care) en liefde (Caritas) ontvangen en begeleiden.


In ons leven dragen we allemaal een rugzakje met ons mee. Ieder rugzakje is uniek, gevuld met eigen positieve en negatieve ervaringen.

Wanneer de rugzak wat te zwaar wordt, willen wij helpen dragen en samen zoeken hoe je verder kunt gaan.

Zowel in onderzoek als in therapie dagen we het kind of de jongere uit om actief op zoek te gaan naar hun sterktes of talenten.

Doorheen ons werk hopen we dat iedere persoon terug in zijn kracht kan staan en een ballon van hoop en perspectief kan vinden.

Ilse Vanhauwaert

opleiding

 • Lic. klinische psychologie, optie kind, jeugdige en gezin (KU Leuven, 1997)
 • Oplossingsgericht cognitief systeemtherapeut (Korzybski-instituut, 2018-2022)
 • Permanente opleidingen en vormingen op gebied van autisme (Autisme Centraal), echtscheiding, hoogsensitiviteit, hoogbegaafdheid, ADHD, psychosomatiek en ontwikkelingsproblematiek.


werkervaring

 • AZ Sint-Jan, afdeling kinderpsychiatrie (1997-1998)
 • MFC De kindervriend, Rollegem: speltherapeute + leefgroepbegeleiding (1998-2007)
 • Zelfstandige praktijk Caribu (vanaf 2008)


Wendy Mulie

opleiding

 • Licentiaat in de klinische psychologie (UGent, 2007)
 • Specifieke lerarenopleiding (CVO VIVO, 2010)
 • Talentenfluisteraar (Stad Kortrijk, 2022)
 • Regelmatige bijscholingen rond ontwikkelingsstoornissen, angst, depressie, rouw en verlies, diagnostiek, psychotherapeutische technieken, zorg op school,… (2007-heden)


werkervaring

 • Gonleerkracht bij BuSo Spermalie (2007-2009)
 • Auticoördinator bij MPI Sterrebos (2009 – 2010)
 • Coördinator dienst autisme bij Revalidatiecentrum Overleie (2010-2015)
 • Zorgcoördinator bij Basisschool Windekind (2016 – 2017)
 • Gonleerkracht bij MPI Sterrebos (2010 – 2017)
 • Zorgcoördinator in de Vrije Centrumschool Marke (2017 – 2021)
 • Zelfstandig psycholoog bij Psychologenpraktijk Caribu sinds 2021


Ine Boeve

opleiding

 • Lic. klinische psychologie, optie kind, jeugdige en gezin (KU Leuven, 1997)


werkervaring

Voor wie?

minderjarigen

Bij minderjarigen gebeurt de aanmelding door de ouders of betrokken opvoeders.

Als ouder kunt u zelf een bezorgdheid hebben of door andere betrokken personen doorverwezen worden:

 • School of CLB
 • Huisarts, kinderarts of kinderpsychiater
 • Andere hulpverleners


meerderjarigen

Meerderjarigen kunnen zelf contact opnemen met hun hulpvraag.We vertrekken vanuit de gedrags- of emotionele signalen van het kind/de jongere.

Deze signalen kunnen betrekking hebben op:

 • Sociaal-emotionele problemen op school of in de thuissituatie: pestproblematiek, gebrek aan zelfvertrouwen, faalangst, scheiding, rouw, depressieve gevoelens...
 • Gedragsproblemen
 • Ontwikkelingsproblematiek of ontwikkelingsstoornissen: autisme, ADHD...
 • Bijzonder functioneren: hoogbegaafdheid, hoogsensitiviteit...
 • Vragen gekoppeld aan de puberteit en adolescentie: zelfbeeld, toekomstperspectief, motivatie...
 • Psychosomatische klachten (hoofdpijn, buikpijn...) zonder medische oorzaak.


Quotation Frame Black Quote Box Commas Marks

Wij richten onze begeleiding op kinderen en jongeren van 4 tot 21 jaar.

Aanbod en werkwijze

Psychotherapie

Elk traject van psychotherapie start met een verkennend gesprek of belevingsonderzoek

Afhankelijk van de leeftijd en taal van het kind/ de jongere wordt gewerkt via speltherapie of gesprekstherapie.

Psychodiagnostiek

Affectief-relationeel onderzoek
Bij bezorgdheden omtrent de sociaal-emotionele ontwikkeling starten we meestal met de afname van een affectief-relationeel onderzoek of belevingsonderzoek.

In dit verkennend onderzoek wordt de denk- en belevingswereld van het kind of de jongere in kaart gebracht aan de hand van verschillende opdrachten en gesprekjes.

Voor de meeste kinderen en jongeren biedt dit verkennend onderzoek de kans om te ventileren over hun zorgen, over wat hen bezighoudt, hun wensen tot verandering. Daarnaast worden ook hun sterktes en mogelijkheden in kaart gebracht.

Onze bevindingen van het affectief-relationeel onderzoek worden nadien afgetoetst met de ouders en eventuele andere betrokken zorgverleners (bijv. leerkracht, CLB-medewerker,…): hoe zien zij het kind/ de jongere, wat zijn hun voornaamste bezorgdheden, wat wensen ze dat er verandert,…

Op deze manier wordt de puzzel een beetje samengelegd en wordt de verdere zorgafstemming bepaald. De verdere zorg kan bestaan uit psychotherapie, verdere uitklaring via psychodiagnostiek, advies naar ouders of school, , gezinsgesprekken of doorverwijzing naar andere gespecialiseerde diensten of hulpverleners.


Heart Shaped Colored Pencils

Psychodiagnostiek


Intelligentieonderzoek
Met de afname van een intelligentieonderzoek worden de verschillende cognitieve vaardigheden van het kind/ de jongere in kaart gebracht: de manier waarop hij/zij informatie verwerkt, de mate van abstract redeneren, visueel-ruimtelijk inzicht, verbale expressie, cognitieve flexibiliteit,..

Er kan een intelligentieonderzoek afgenomen worden omwille van verschillende zorgvragen: moeilijkheden op school die verheldering vragen, vermoeden van hoogbegaafdheid, opstart logopedie,…

Er wordt gebruik gemaakt van officiële, gestandaardiseerde testen voor de IQ-bepaling.

Bij jonge kinderen (van 2.5 jaar tot 7 jaar) wordt de WPPSI-IV-NL afgenomen.

Bij lagere schoolkinderen en jongeren t.e.m. 16 jaar wordt de WISC-V-NL afgenomen.

De resultaten van het intelligentie-onderzoek worden verwerkt in een uitgebreid verslag waarbij de sterktes en zwaktes in kaart worden gebracht.Psychodiagnostiek


Neuropsychologisch onderzoek

Bij signalen van verminderde aandacht en concentratie, impulsiviteit of hyperactiviteit kan een neuropsychologisch onderzoek uitgevoerd worden waarbij de verschillende aandachtsdomeinen in kaart worden gebracht (o.a gerichte focus, volhouden van aandacht, auditieve aandacht, visuele aandacht, inhibitie).

Dit stelt ons in staat de mogelijke oorzaken van de gemelde signalen te begrijpen. Er kunnen namelijk verschillende factoren aan de basis liggen van problemen met aandacht en concentratie: een ontwikkelingsstoornis zoals ADHD , emotionele onrust, problemen met informatieverwerking,…

Psychotherapie

Spel is de taal van het kind.

Vooral jonge kinderen geven uiting aan hun emoties via spel.

Als therapeut geven we tijdens het spel woorden aan hun emoties en gedrag. Op die manier krijgt het kind meer grip op zichzelf en de wereld rondom zich.

Afhankelijk van de interesse van het kind wordt gebruik gemaakt van verschillend therapeutisch spelmateriaal: poppenhuis, duplo-en playmobilpopjes, handpoppen, prentenboeken, teken- en knutselmateriaal, therapeutische gezelschapsspelen,…


Psychotherapie


Gesprekstherapie


Bij oudere kinderen en jongeren maken we gebruik van gesprekstherapie.

In gesprek met hen wordt stilgestaan bij hun gedachten, gevoelens en gedrag. Samen gaan we op zoek naar de vaardigheden die ze in zich hebben om met hun problemen om te gaan.

Door het spreken worden er inzichten verworven en krijgt het kind/ de jongere meer zicht op zijn/haar gevoelens en gedachten.

De gesprekken worden vaak visueel ondersteund met aantekeningen, opdrachten of gesprekskaarten.Psychotherapie


Gezinstherapie


De zorg rond een kind heeft vaak een invloed op het hele gezinssysteem.

Binnen de gezinstherapie wordt geluisterd naar ieder gezinslid.

Door te praten en luisteren naar elkaar krijgen we inzicht in de manier waarop iedereen met de problemen omgaat, hoe we reageren op elkaar.

We gaan op zoek naar de helpende en verbindende manieren om met elkaar om te gaan zodat de klachten of moeilijkheden verminderen.

Tarieven

Psychodiagnostisch onderzoek


Affectief-relationeel onderzoek (1 uur)

60 euro

Intelligentie-onderzoek (afname, verwerking en verslag)

160 euro

Aandacht- en concentratie-onderzoek

(afname, verwerking en verslag)

160 euro

Intelligentie-onderzoek + aanvullend aandachtsonderzoek

(afname, verwerking en verslag)

300 euro

Extern overleg


Extern overleg

inclusief verplaatsing binnen een straal van 15 km

60 euro / uur

Psychotherapie


Intakegesprek (90 min.) + aanmaak dossier

90 euro

Individuele therapie lagere schoolkinderen (45 min.)

55 euro

Individuele therapie +12-jarigen (60 minuten)

60 euro

Gezinstherapie (60 minuten)

60 euro

Evolutiebespreking (60 min.)

60 euro

Schriftelijk verslaggeving (in functie van omvang en complexiteit)

60 euro

Conventie eerstelijns-psychologische zorg

Sinds mei 2022 werken Wendy en Ilse 8 u./ week binnen de Conventie ‘eerstelijnspsychologische zorg’.

Bij doorverwijzingen die kaderen binnen deze eerstelijns-psychologische zorg, gelden volgende remgeld-tarieven:

 • Per individuele sessie: 11 euro

4 euro indien u recht heeft op verhoogde tegemoetkoming

 • Bij groepstherapie: 2.5 euro per groepssessieHet aantal sessies waarop u recht heeft binnen deze eerstelijnszorg, hangt af van de hulpvraag en problematiek:


 • Bij nood aan tijdelijke interventies in functie van advies, herstel of behoud psychisch welzijn:

10 individuele sessies of 8 groepssessies; per periode van 12 maanden


 • Voor kinderen die gespecialiseerde zorg nodig hebben vanwege een onderliggende psychische aandoening of reeds beschikken over een diagnose:

maximaal 20 individuele sessies of maximaal 15 groepssessies; per periode van 12 maanden
Terugbetaling

Wenst u een terugbetaling voor uw consultaties? Bij vele ziekenfondsen is dat ook mogelijk.

De voorwaarden en de methode voor de aanvraag verschillen per ziekenfonds en kunt u terugvinden op hun website.

Klik op het ziekenfonds waar u aangesloten bent en u wordt omgeleid naar hun website waar alle nodige informatie op terug te vinden is.

C

aribu

Telephone Handset in a Circle

Aanmeldingen via Ilse: +32 474 50 66 31


Contact Us Icon

ilse@psy-caribu.be

0474/50.66.31

0475/26.73.53

0486/23.62.71

address

Psychologenpraktijk Caribu

Walleweg 3

8510 Bellegem