WELKOM

Welkom op de website van psychologenpraktijk Caribu.Maakt u zich zorgen omtrent het gedrag of de emotionele gezondheid van uw kind, dan kan u bij ons terecht


Wij richten onze begeleiding op kinderen en jongeren van 4 tot 21 jaar. 


Bij minderjarigen gebeurt de aanmelding door de ouders of betrokken opvoeders.


Als ouder kunt u zelf een bezorgdheid hebben of door andere betrokken personen doorverwezen worden:

  • School of CLB
  • Huisarts, kinderarts of kinderpsychiater
  • Andere hulpverleners


Meerderjarigen kunnen zelf contact opnemen met hun hulpvraag. 

ilse.vanhauwaert@telenet.be