VOOR WIE?

Kinderen en jongeren tussen 4 en 21 jaar, en hun ouders of betrokken opvoeders kunnen bij ons terecht.


We vertrekken vanuit de gedrags- of emotionele signalen van het kind/de jongere. Deze signalen kunnen betrekken hebben op:


  • Sociaal-emotionele problemen op school of in de thuissituatie: pestproblematiek, gebrek aan zelfvertrouwen, faalangst, scheiding, rouw, depressieve gevoelens...
  • Gedragsproblemen
  • Ontwikkelingsproblematiek of -stoornissen: autisme, ADHD...
  • Bijzonder functioneren: hoogbegaafdheid, hoogsensitiviteit...
  • Vragen gekoppeld aan de puberteit en adolescentie: zelfbeeld, toekomstperspectief, motivatie...
  • Psychosomatische klachten (hoofdpijn, buikpijn...) zonder medische oorzaak

ilse.vanhauwaert@telenet.be